Initial valoarea capitalului social al societatii BCR Pensii era de 179 de milioane de lei.

Majorarea capitalului BCR Pensii, societate de administrare a fodnurilor de pensii private SA cu 3,8 milioane de lei, a fost realizata printr-o emisiune de actiuni noi, in numar de 380 de mii si avand o valoare nominala de 10 lei.

Actiunile au fost acceptate spre a fi subscrise de catre actionarul majoritar BCR, prin renuntare expresa la beneficiul termenului acordat de societate in scopul exercitarii dreptului legal de preferinta. Plata noilor actiuni urmeaza a fi facuta de actionarul BCR in intregime in numerar, la valoarea nominala de 10 lei pe actiune la data subscrierii.

Citeste si:

Suma cu care se majoreaza capitalul social al BCR Pensii urmeaza a fi folosita exclusiv pentru activitatea de administrare de pensii private obligatorii - Pilonul II.

Actionarii companiei sunt BCR SA, cu peste 99% din actiuni, si Gabriel Zbarcea, avand mai putin de 1%.