CSA mentioneaza faptul ca masurile nu au implicatii asupra contractelor de asigurare deja incheiate, acestea continuand sa isi produca efectele in conditiile stabilite la data semnarii.

Decizia nr.1063/2010 privind interzicerea temporara a exercitarii activitatii societatii comerciale Balkan Insurance Broker de Asigurare - Reasigurare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.29/12.01.2011.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este singura autoritate imputernicita prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentiala si control a activitatii de asigurare in Romania, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii. CSA este membru cu drepturi depline al EIOPA - Autoritatea Europeana de Asigurari si Pensii Ocupationale, EIOPC – Comitetul European pentru Asigurari si Pensii Ocupationale si IAIS - Asociatia Internationala a Supraveghetorilor in Asigurari.