CSA mentioneaza, intr-un comunicat, faptul ca masurile dispuse nu au implicatii asupra contractelor de asigurare deja incheiate, acestea continuand sa isi produca efectele in conditiile stabilite la data semnarii.

Decizia nr. 63/2011 privind retragerea autorizatiei de functionare societatii Comerciale IDS Broker de Asigurare-Reasigurare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 10/02/2011.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este singura autoritate imputernicita prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentiala si control a activitatii de asigurare in Romania, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii. CSA este membru cu drepturi depline al EIOPA - Autoritatea Europeana de Asigurari si Pensii Ocupationale, EIOPC – Comitetul European pentru Asigurari si Pensii Ocupationale si IAIS - Asociatia Internationala a Supraveghetorilor in Asigurari.