Beneficiarii acestui program vor fi IMM-urile, administratia publica si ONG-urile, iar autoritatea desemnata sa implementeze masurile cuprinse in programele operationale si sa asigure realizarea proiectelor finantate din fondul de coeziune pe domeniul IT este Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI) infiintat in cadrul MCTI. In atributiile acestuia intra atat contractarea proiectelor, monitorizarea si evaluarea lor, cat si managementul financiar si activitatea de control.

Strategia pentru cresterea performantelor administratiei si ale sectorului privat cuprinde trei piloni principali si anume sustinerea folosirii tehnologiei informationale, dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne e-guvernare, e-educatie, e-sanatate precum si dezvoltarea e-economiei.

Sunt incluse aici operatiuni specifice precum conectarea la internet a IMM-urilor, construirea de telecentre in zonele defavorizate, realizarea portalurilor e-sanatate si e-learning, sustinerea aplicatiilor electronice pentru afaceri, introducerea sistemelor electronice de licitatie, cresterea gradului de siguranta a tranzactiilor electronice.

OIPSI va publica Ghidul beneficiarului in perioada urmatoare, dar inainte de deschiderea licitatiei pentru proiecte.