Astfel, MCSI vrea sa achizitioneze servicii de sustinere a activitatilor de monitorizare la fata locului a proiectelor finantate in cadrul Axei Prioritare III POS CCE (trebuie depuse oferte pentru doua loturi), arata NewsIn.

Durata contractului sau termenul pentru finalizare este incepand de la 1 februarie 2010 pana la 31 decembrie 2010. Se solicita o garantie de participare pentru Lotul I de 19.000 lei, iar pentru Lotul II de 17.000 lei, precum si o garantie de buna executie de 10% din valoarea contractului fara TVA.

Proiectul este finantat din fonduri comunitare. Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 18 ianaurie 2010, ora 09:00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18 ianaurie 2010, ora 11:00.

Companiile care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte bilantul contabil pe ultimii 3 ani (2006, 2007 si 2008) vizat si inregistrat de organele competente. De asemenea, trebuie sa prezinte realizarea a cel putin a unui contract similar al carui beneficiar sa fie o institutie publica.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste criteriile enuntate in caietul de sarcini.

MCSI a dat unda verde si pentru 13 proiecte de 32 milioane lei si a aprobat finantarea de proiecte in valoare de 146,8 milioane euro, din care circa 90 milioane de euro sunt din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR).