Modificarea regulamentului vine, in principal, ca urmare a intrarii in vigoare la data de 3 decembrie 2009 a noului Tabel national de atribuire a benzilor de frecvente radio revizuit conform noilor reglementari europene, care acorda serviciului de amator din Romania benzi de frecvente suplimentare.

Astfel, proiectul de decizie al ANCOM modifica si completeaza benzile de frecvente radio in care se pot desfasura activitati specifice serviciilor de amator si amator prin satelit, modifica si actualizeaza nivelele de putere maxima pentru aceste benzi, actualizeaza benzile de frecvente radio care beneficiaza de puteri maxime de pana la 1000 W si stabileste conditiile de utilizare a benzii de frecvente radio 70.00 – 73.00 MHz.

Proiectul de decizie mai prevede, printre altele, eliminarea obligatiei de a anexa copii legalizate ale documentelor ce trebuie puse la dispozitia ANCOM la solicitarea autorizatiei individuale, precum si modificarea prevederilor referitoare la termenul de eliberare de catre ANCOM a certificatelor de radioamator candidatilor declarati „admis” – care urmeaza a fi eliberate in termen de 15 zile de la data publicarii rezultatelor de catre Directiile teritoriale ale ANCOM.

In Romania exista in prezent 3.900 de radioamatori.