ANCOM vrea sa revizuiasca regimul de autorizare generala pentru ca acesta sa fie actualizat cu cadrul reglementare din domeniul comunicatiilor si evolutiile tehnologice si de piata.

Institutia doreste sa clarifice si actualizeze aspecte precum: formularul-tip al notificarii si fisa de descriere a retelelor si serviciilor, procedura de suspendare a dreptului de a furniza toate sau anumite categorii de retele sau servicii de comunicatii electronice, respectiv de incetare a dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice.

Regimul de autorizare generala este regimul juridic adoptat de autoritatea de reglementare care stabileste drepturile si obligatiile furnizorilor de retele si/sau servicii de comunicatii electronice.

ANCOM are in evidenta un numar de 2.031 de furnizori de retele si/sau servicii de comunicatii electronice.

Proiectul de decizie poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 12.03.2010, pe adresa sediului central al institutiei (Str. Delea Noua 2, sector 3, Bucuresti) sau direct la registratura ANCOM ori oficiile sale judetene.