Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), in calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale, a lansat pe 13 mai 2010, Ghidul Solicitantului pentru operatiunea 3.2.4 - ”Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” - la nivel central. Operatiunea 3.2.4 (e-sanatate) face parte din Domeniul Major 2, „Dezvoltarea si Cresterea Eficientei Serviciilor Publice electronice”, in cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara III - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public.

Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale sau Parteneriate intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Valoarea totala alocata pentru acest apel este de 190,5 milioane lei.

Pentru operatiunea ”Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” la nivel local, Ghidul Solicitantului este in avizare la Autoritatea de Management, urmand, dupa aprobare, deschiderea unui nou apel de proiecte.

Pana acum, au fost aprobate si propuse spre finantare in cadrul acestei operatiuni un numar de 17 proiecte. Valoarea totala nerambursabila a acestora este de 53,5 milioane de lei, iar valoarea totala a celor 17 proiecte este de 65,1 milioane de lei.

In momentul de fata, este deschis apelul de proiecte pentru operatiunea 3.2.3 - „Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning”, termenul-limita de inregistrare fiind 15 Iunie 2010.

Valoarea totala alocata pentru acest apel este de 82 milioane de lei. Valoarea maxima a finantarii acordate este de 15 milioane de lei pentru proiectele cu impact national si de 5 milioane de lei pentru proiecte cu impact la nivel local.