Potrivit anuntului de participare de pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice, durata contractului este 15 noiembrie - 30 noiembrie 2010, scrie NewsIn.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 2 iulie, ora 16:00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 5 iulie, ora 16:00. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 30 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).

Statistica oficiala in Romania se desfasoara prin serviciile de statistica oficiala si este organizata si coordonata de Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat.