Potrivit anuntului de atribuire publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), BNR a primit opt oferte pentru acest contract, fiind aleasa cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (oferta financiara - 45%, oferta tehnica - 55%).