Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) precizeaza ca rata de cofinantare este de 100% pentru ordonatorii de credite finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, si 98% pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili.

Operatiunea 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice” face parte din cadrul Domeniului Major de Interventie 3.2 - „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, potrivit NewsIn.

Obiectivul principal al acestei operatiuni este de a furniza servicii administrative prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv de a crea beneficii atat pentru cetateni si mediul de afaceri, cat si pentru administratia publica.

Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt: autoritati ale administratiei publice centrale; institutii publice ce functioneaza la nivel central; parteneriate intre autoritati publice centrale si/ sau institutii publice ce functioneaza la nivel central.

Ghidul solicitantului va fi publicat in varianta finala pe 21 iunie 2010, pe site-ul www.fonduri.mcsi.ro, Sectiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de potentialii beneficiari si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, intre 21 iunie 2010, ora 9.00 si se va incheia in 21 iulie 2010, ora 17.00.