Contractul de finantare a fost incheiat in data de 4.08.2009, avand o valoare totala eligibila de 21.422.437 lei. Finantarea nerambursabila acordata este in pondere de 100%.

Proiectul urmeaza a fi finalizat in 14 luni de la data semnarii contractului de finantare, in prezent acesta aflandu-se in stadiu avansat de implementare.

Portal web pentru preluarea online a datelor statistice isi propune sa conduca la imbunatatirea accesului cetatenilor, mediului de afaceri si institutiilor publice la informatii, prin modernizarea serviciilor publice oferite, cresterea productivitatii muncii angajatilor prin scurtarea timpului alocat procesarii chestionarelor primite etc.

Proiectul propus face parte din intiativa de informatizare a institutiei. Prin realizarea acestuia, INS se va alinia institutiilor similare ale celorlalte state membre din Uniunea Europeana, atat din punct de vedere hardware, cat si software.

Proiectul INS este dezvoltat prin operatiunea 3.2.1 "Sustinerea implementarii de solutii e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar", din cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", Axa prioritara 3 "TIC pentru sectoarele public si privat".