Fondurile care sunt gestionate de MCSI in cadrul Axei Prioritare III – TIC pentru sectoarele privat si public pentru perioada 2007-2013 sunt de 1.989 milioane de lei, din care 1.631 milioane de lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 358 milioane de lei contributia nationala publica pentru sectoarele public si privat.

Astfel, pentru Operatiunea 3.1.1 - Sprijinirea accesului la broadband si la servicii conexe au fost contractate 122 de proiecte in valoare totala de 8,68 milioane lei, iar in cadrul Operatiunii 3.2.1 - Sustinerea implementarii de solutii e-guvernare (inclusiv e-administratie) si asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar au fost depuse 337 de proiecte cu o valoare totala de 1.854,6 milioane lei.

In cadrul primului apel de proiecte au fost semnate un numar de 15 proiecte in valoare de 180,6 milioane lei, iar in etapa a doua a apelului de proiecte au fost evaluate un numar de 201 proiecte in valoare de 1.951,4 milioane lei, urmand a fi selectionate proiectele ce vor fi contractate.