Furnizorii de servicii de acces la internet vor avea obligatia publicarii parametrilor de calitate administrativi precum:

  • termenul necesar pentru furnizarea accesului la internet;
  • termenul de remediere a deranjamentelor;
  • frecventa reclamatiilor utilizatorului;
  • frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente;
  • frecventa reclamatiilor privind corectitudinea facturarii;
  • termenul de solutionare a reclamatiilor utilizatorilor.
Masurarea acestor parametri presupune ca furnizorii sa inregistreze toate evenimentele corespunzatoare parametrilor respectivi si sa intocmeasca o statistica la sfarsitul perioadei de raportare.

Totodata, furnizorii cu peste 1.000 de conexiuni vor publica si parametrii de calitate tehnici precum:

  • viteza de transfer a datelor;
  • intarzierea de transfer;
  • variatia intarzierii de transfer;
  • rata pierderii de pachete.
Furnizorii de servicii de acces la internet vor realiza, administra si pune la dispozitia utilizatorilor o aplicatie proprie care sa masoare si sa evalueze, in timp real, indicatorii tehnici de calitate pentru serviciul de acces la internet.

Decizia se va aplica serviciilor de acces la Internet, furnizate prin intermediul retelelor publice fixe sau mobile de comunicatii electronice, indiferent de tehnologia de acces la net - accesul prin tehnologii prin fir in banda ingusta (prin conexiuni de tip dial-up/ISDN) sau in banda larga (DSL, cable modem) sau accesul wireless precum WLAN, GSM, GPRS si UMTS.

Proiectul de decizie poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM, persoanele interesate avand posibilitatea sa transmita observatii si propuneri pana la 27.10.2010.