Ghidul detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de solicitanti si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Suma maxima a finantarii acordate este de 1.000.000 lei, in timp ce valoarea minima este de 35.000 lei.

Tipul solicitantului eligibil este reprezentat de IMM-urile definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Printre activitatile care se pot finanta in cadrul acestei operatiuni, se numara:

Citeste si:

· Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Intreprinderii);
· Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management – Managementul Relatiilor cu Clientii);
· Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor;
· Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI), la sectiunea Consultare publica. Observatiile si sugestiile pot fi trimise pana la data de 25.10.2010, ora 17.00, la adresa de email: fonduri@mcsi.ro.

Procesul de evaluare si selectie a proiectelor se va realiza in mod continuu, imediat dupa primirea aplicatiilor la sediul MCSI.

Operatiunea 3.3.1 este inclusa in cadrul Domeniului Major de Interventie 3 – „Sustinerea e-Economiei”, Programul Operational Sectorial „Cresterea competitivitatii economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public.