Din numarul total de controale, 3.161 au fost efectuate la furnizorii de comunicatii electronice - 1.372 de controale la furnizorii de Internet, 245 la furnizorii de telefonie si 1.544 la furnizorii de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale.

In urma controalelor efectuate la furnizorii de comunicatii electronice, ANCOM a transmis 236 de notificari si 11 avertismente, aplicand 9 amenzi in valoare totala de 345.000 lei.

Cele mai frecvente nereguli intalnite au fost cele referitoare la nerespectarea obligatiei de a introduce in contractele incheiate cu utilizatorii finali a clauzelor minime legale, precum si nerespectarea conditiilor tehnice si de compatibilitate electromagnetica impuse retelelor de comunicatii electronice prin regimul de autorizare generala.

De asemenea, ANCOM a efectuat 5.038 de controale la titularii de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice - 3.295 la furnizorii servicii de radiocomunicatii si 1.743 la furnizorii de radio si televiziune, in urma carora ANCOM a transmis 158 de notificari, 97 de avertismente si a aplicat 6 amenzi in valoare de 30.500 lei.

Neregulile intalnite in cadrul acestor controale au constat in nerespectarea prevederilor din documentele de autorizare (licente de utilizare a frecventelor si autorizatii de asignare a frecventelor), precum si cele referitoare la operarea statiilor de radiocomunicatii.

Totodata, arbitrul telecom a efectuat 2.166 de controale la furnizorii de servicii postale dintre care 1.558 la furnizorul de serviciu universal din domeniul serviciilor postale - Compania Nationala Posta Romana - caruia i s-au aplicat 5 amenzi in valoare de 53.000 lei.

Citeste si:

In total, ANCOM a transmis furnizorilor de servicii postale care nu au respectat prevederile legale, 77 de avertismente, aplicand 8 amenzi in valoare de 73.000 lei.

Cele mai frecvente nereguli intalnite au fost cele referitoare la nerespectarea obligatiilor specifice furnizorului de serviciu universal in cazul CNPR, respectiv de informare a ANCOM cu privire la aparitia oricarei modificari a datelor din notificare in cazul celorlalti furnizori de servicii postale.

In afara controalelor efectuate la furnizorii care sunt autorizati la ANCOM, Autoritatea, in calitatea sa de autoritate de supraveghere a pietei echipamentelor in Romania, a efectuat alte 2.095 de controale asupra echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii existente pe piata.

ANCOM a transmis 85 de avertismente in urma carora neconformitatile constatate (de ex. lipsa marcajului de Conformitate CE, lipsa Declaratiei de Conformitate sau lipsa manualului de utilizare in limba romana) au fost remediate.

Pe parcursul anului 2010 au fost realizate cu ajutorul Sistemului National de Monitorizare a Spectrului un numar de 6.391 de actiuni de monitorizare, in urma carora au fost depistate 142 de cazuri de emisii radioelectrice neautorizate sau care nu respecta conditiile din documentele de autorizare (licente de emisie, autorizatii tehnice de functionare, licente de utilizare a frecventelor si autorizatii de asignare a frecventelor).