In practica judiciara ne intalnim cu situatii in care un creditor garantat al unui debitor aflat in procedura de faliment solicita lichidatorului judiciar participarea la licitatia bunurilor supuse garantiei sale.
Garantia este strans legata de creditul acordat debitorului, pentru protectia acestuia contra solvabilitatii debitorului.

Se ridica o intrebare asupra procedurii de urmat in acest caz legata de conditiile de participare ši modalitatea de achitare a cheltuielilor de procedura.

O prima conditie consta in dobandirea calitatii de creditor (persoana fizica sau juridica indreptatita a participa la procedura), insemnand acel creditor care a formulat ši caruia i-a fost admisa, total sau in partial, o cerere de inregistrare a creantei. In acceptiunea legii insolventei, cererile introduse de persoane care nu au calitatea de creditor, nu au calitate de participant si sunt respinse ca atare.

Tratand in continuare doar notiunea de creanta garantata numai cu privire la ,,persoanele care beneficiaza de o garantie asupra bunurilor din patrimonul debitorului cand acesta este debitor principal“, sustinem ca, in acest caz, creditorul, in cuprinsul cererii de inscriere a creantei, va face trimitere la bunurile supuse garantiei ši va anexa in copii conforme cu originalul contractele de gaj , uzuale in practica comerciala. In urma unei verificarii amanuntite de catre administratorul judiciar/ lichidatorul judiciar, va fi inscrisa creanta creditorului din speta noastra la masa credala a debitorului insolvent in categoria creantelor garantate cu suma solicitata.

Pornind de la ipoteza in care un creditor are o creanta necontestata inscrisa in tabelul de creante, el isi manifesta intentia de participare la licitatia privind lichidarea bunurilor supuse garantiei, indiferent ca licitatia este efectuata in scopul conservarii patrimoniului, in cazul in care in averea debitorului nu sunt suficiente lichiditati ori se urmarešte lichidarea bunurilor prin licitatie cu acordul adunarii creditorilor.
Modalitatile prin care se poate realiza vanzarea bunurilor este licitatie publica, in bloc sau individual.

Licitatia in cadrul procedurii de faliment nu este supusa dispozitiilor Codului de Procedura Civila privind executarea silita, nici regulilor specifice achizitiilor publice, fiind caracteristica legii insolvenței.

Sustin teoria conform careia creditorul, in cazul in care va fi declarat adjudecatar, va achita din pret cheltuielile prevazute de procedura, iar plata pretului se va efectua prin compensare cu parte din creanta sa. De regula, participarea la licitatie este conditionata de depunerea unei cautiuni; in acest caz Legea Insolvenței se completeaza cu dispozitiile Codului de Procedura Civila, creditorul garantat beneficiind de scutire la plata inscrierii in licitatie.

Textele de lege din legea 85/2006 nu interzic creditorului garantat posibilitatea de a deveni adjudecatar al bunurilor supuse garantiei.
In concluzie, ne putem apara contra insolvabilitatii unui debitor prin instituirea de garantii. De aceea, este recomandabil sa dobandim calitatea de creditor garantat in cadrul legii insolventei.


Oana Calin, autoarea articolului, este avocat colaborator KRUK Romania.

Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Legal Business »Citeste si
Lichidarea Tractorul Brasov, un caz scoala de rapiditate si eficienta