Art. 641. - Inscrisurile sub semnatura privata sunt titluri executorii, numai daca sunt inregistrate in registrele publice, in cazurile si conditiile anume prevazute de lege. Orice clauza sau conventie contrara este nula si considerata astfel nescrisa. Dispozitiile art. 664 si urmatoarele sunt aplicabile.

Aceasta modificare a iscat o serie de discutii in legatura cu inexistenta unui registru public de genul celor indicate in art. 641. AEGMR a publicat un comunicat de presa pentru a combate aceste afirmatii.

"Potrivit art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, este un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri in care se efectueaza inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege. In lumina acestor dispozitii legale, Corpul operatorilor afirma ca Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM) reprezinta fara nicio indoiala un registru public in sensul art. 641 din Codul de procedura civila, sus-mentionat", precizeaza AEGMR.

Privind procedura de inregistrare in registrele publice, Octavian Popescu, partener al societatii de avocatura "Musat si Asociatii" si consilier in cadrul Baroului Bucuresti, a facut o serie de precizari in legatura cu registrele publice, declarand ca notiunea de "registre publice" este una conceptuala, iar in functie de materia in care se solicita o astfel de cerinta se vor aplica proceduri individuale.

Sursa foto: Bignai /shutterstock.com