Potrivit acestui act normativ, orice contract încheiat între comercianti si consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii trebuie sa cuprinda clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru întelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate. Daca aceste clauze sunt ambigue, vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

Ce este o clauza abuziva?

O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea însasi sau împreuna cu alte prevederi din contract, creeaza un dezechilibru semnificativ între drepturile si obligatiile partilor, in detrimentul consumatorului si contrar bunei-credinte.

Se considera ca o clauza nu a fost negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele-standard sau conditiile generale de vânzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv. Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze s-au negociat direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor legii referitoare la clauzele abuzive la restul contractului, în cazul în care o evaluare globala evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza-standard a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui, si nu a consumatorului sa prezinte probe în acest sens.

Exemple de dispozitii contractuale care incalca legea

Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care dau dreptul comerciantului de a modifica în mod unilateral dispozitiile contractului, fara a avea un motiv specificat în contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia. Tot abuzive sunt si clauzele ce obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului sau care il obliga sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale chiar si în situatiile în care comerciantul nu si le-a îndeplinit pe ale sale.

Comerciantul nu poate modifica unilateral contractul, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu. Sunt, de asemenea, interzise clauzele ce restrâng sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri în cazurile în care comerciantul nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale sau care obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari în cazul îndeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant.

O alta clauza interzisa, insa destul de des utilizata in contracte consta in excluderea dreptului consumatorului de a întreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelasi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj.

Nu este permisa cresterea pretului la livrare, fata de cel stabilit la încheierea contractului, în masura în care nu se da dreptul consumatorului de a rezilia contractul când considera ca pretul este prea mare fata de cel stabilit initial. Comerciantul nu poate pretinde prin contract sume de bani de la consumator, în cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor în suma echivalenta si pentru consumator, în cazul neexecutarii contractului de catre comerciant. De asemenea, nu poate anula contractul in mod unilateral daca acelasi drept nu este prevazut si pentru consumator. Este ilicita inserarea clauzei de incetare a contractului încheiat pentru o durata nedeterminata fara un anunt prealabil, cu exceptia unei motivatii pertinente, acceptata de consumator prin semnarea contractului.

Sanctiuni si solutionarea litigiilor

Clauzele abuzive cuprinse în contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului. Daca este posibil, contractul se va putea derula în continuare, cu acordul consumatorului. În masura în care contractul nu îsi mai poate produce efectele dupa înlaturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptatit sa ceara rezilierea contractului, putând solicita, dupa caz, si daune interese.

Controlul respectarii dispozitiilor legii privind clauzele abuzive se face de catre reprezentantii împuterniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si de catre specialisti autorizati ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor. Din 1990, s-a infiintat Comisia pentru Clauze Abuzive, organism consultativ independent, nonprofit, care are drept atributii analiza si evaluarea contractelor preformulate pentru servicii de interes public sau care se adreseaza unui numar mare de consumatori, în vederea emiterii unui punct de vedere consultativ.
Organele de control efectueaza verificari la sesizarea persoanelor prejudiciate sau din oficiu. Acestea încheie procese-verbale prin care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificarilor, precum si articolele din lege încalcate de comerciant. Procesul-verbal se transmite la judecatoria în a carei raza teritoriala s-a savârsit fapta sau în a carei raza teritoriala contravenientul îsi are domiciliul ori, dupa caz, sediul. In cazul în care constata existenta clauzelor abuzive în contract, instanta aplica amenzi intre doua si zece milioane de lei si dispune, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale sau desfiintarea contractului.