Dispozitiile sunt cuprinse intr-o Ordonanta de Urgenta aprobata in aceasta saptamana de Guvern, care completeaza cadrul legal referitor la incriminarea unor fapte ca infractiuni si contraventii si introduce o serie de sanctiuni in cazul incalcarii unor prevederi din cuprinsul legii pensiilor private obligatorii (pilonul II) 411/2004, a anuntat duminica arbitrul pensiilor private.

Constituie de asemenea infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda fapta persoanei din vina careia contributia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri decat prevede. Mai constituie infractiune fapta persoanei din vina careia transferul de disponibilitati banesti ale unui participant la un fond de pensii nu este efectuat in termenul prevazut de lege sau daca acestea sunt utilizate in alte scopuri decat prevede lege.

Potrivit modificarilor aduse legii pensiilor private facultative (pilonul III) 204/2006, activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfasura numai prin intermediul unui agent de marketing, persoana juridica sau dupa caz, persoana fizica care isi desfasoara activitatea in acest scop, autorizat sau avizat de catre CSSPP, potrivit normelor elaborate de catre CSSPP.

Si in cazul acestei legi, au fost incluse in categoria contraventiilor a unor fapte cum ar fi nerespectarea masurilor stabilite prin actele de control al CSSPP, precum si nerespectarea altor obligatii prevazute de lege.

Citeste si:

Au fost modificate, de asemenea, modalitatile de sanctionare a faptelor care constituie contraventii si limitele amenzilor contraventionale.

Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, ca si in cazul pensiilor obligatorii, fapta persoanei din vina careia contributia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri decat prevede legea. Se mai pedepseste fapta persoanei din vina careia transferul de disponibilitati banesti ale unui participant la un fond de pensii nu este efectuat in termenul prevazut de lege sau daca acestea sunt utilizate in alte scopuri decat prevede legea.

Totodata, constituie infractiune utilizarea de informatii, documente si declaratii false sau de oricare alte mijloace ilegale in vederea obtinerii autorizatiilor sau avizelor prevazute de lege, precum si administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor de pensii facultative. Vor raspunde in fata legii si persoanele care administreaza fonduri de pensii facultative neautorizate si administratorii care desfasoara alte activitati decat cele pentru care au fost autorizati.

Modificarile aduse unor prevederi din legislatia pensiilor private clarifica de asemenea circuitul documentelor, informatiilor si al contributiilor la fondurile de pensii, intre institutia de evidenta, institutia de colectare si administratorii fondurilor de pensii.