Actionarii solicita „aprobarea diminuarii capitalului social al S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 10 RON la 5 RON si distribuirea sumei rezultate catre actionari sub forma de dividend extraordinar.”

Cererile actionarilor vor fi verificate sub aspectul indeplinirii cerintelor de fond si forma cerute de legislatia romana incidenta si instructiunile din Convocatorul relevant, explica BVB.

Consiliul Bursei va analiza cererile primite de societate si va lua masurile necesare, conform prevederilor legale.

Citeste si:

Hotararile de completare a ordinii de zi si convocatorul actualizat, daca va fi cazul, vor fi comunicate pe calea unui Raport curent, in conditiile legii.