Astfel, Transelectrica va fi administrata de catre un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de supraveghere, potrivit unei hotarari aprobata miercuri de actionarii companiei, transmisa Bursei de Valori Bucuresti, arata Mediafax.

Consiliul de supraveghere va fi format din sapte membri, care pot avea calitatea de actionari ai companiei. Membrii Consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai directoratului si nici nu pot cumula calitatea de membru in Consiliul de supraveghere cu cea de salariat al Societatii.

Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Presedintele va fi ales de catre membrii Consiliului.

Consiliul de supraveghere exercita controlul asupra modului in care Directoratul conduce firma, avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, aproba planul de management, elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului si determina structura si numarul membrilor Directoratului. De asemenea, Consiliul numeste si revoca membrii Directoratului si stabileste remuneratia acestora, si are atributii de avizare sau aprobare a contractelor, creditelor si diferitelor operatiuni la nivelul Transelectrica.

Un membru al Directoratului va fi numit presedinte executiv. Membrii directoratului vor avea un mandat de patru ani.

De asemenea, mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durata de patru ani, cu exceptia mandatului primilor membri ai Consiliului de supraveghere, care nu poate depasi doi ani.

Printre indatoririle Directoratului se numara stabilirea strategiei si politicilor de dezvoltare a companiei, supunerea spre aprobarea actionarilor a raportului cu privire la activitatea firmei, a situatiilor financiare pe anul precedent, precum si a proiectului de program de activitate si proiectul de buget pe anul in curs.

Totodata, Directoratul incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama firmei, cu respectarea dispozitiilor actului constitutiv referitoare la dubla semnatura si cu respectarea aspectelor rezervate competentei adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de supraveghere si in acelasi timp angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului si intocmeste planul de management si il supune spre aprobare Consiliului de supraveghere.

Transelectrica se numara printre companiile de stat la care ar urma sa fie introdus management profesionist.

Ministerul Economiei controleaza 58,68% din capitalul Transelectrica. Fondul Proprietatea are o participatie de 13,49%, iar mai multi actionari cumuleaza 27,81% din titluri.

Compania este listata la Categoria I a Bursei de Valori Bucuresti, iar cel mai recent pret de tranzactionare a fost de 12,4 lei/actiune.