Ministerul Finantelor Publice a postat pe propriul website un proiect de act normativ pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Una dintre cele mai importante noutati este eliminarea pragului de detinere in cadrul SIF-urilor. Publicarea schimbarilor la legea pietei de capital are loc dupa ce luni dimineata, premierul Victor Ponta, aflat in campanie electorala, a promis acest lucru la deschiderea Bursei de Valori Bucuresti.

Proiectul de act normativ are in vedere adaptarea legislatiei in domeniu, prin eliminarea obstacolelor existente. Acest demers are scopul sa conduca la incadrarea Romaniei in grupul pietelor de capital emergente.

Aceasta propunere legislativa este parte a unei initiative mai largi propuse de un grup de lucru condus de catre Bursa de Valori Bucuresti, din care fac parte atat reprezentanti ai pietei de capital romanesti, cat si ai autoritatilor de supraveghere si reglementare, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Banca Nationala a Romaniei (ASF si BNR), precum si ai Ministerului Finantelor Publice (MFP).

Proiectul de act normativ va contribui la dezvoltarea pietei de capital din Romania. Raspundem astfel unor mai vechi asteptari ale pietei. Modificarile pe care le vom aduce vizeaza, in principal, adaptarea normelor nationale in scopul asigurarii unui tratament unitar si echitabil pentru investitori. Ma refer atat la investitorii locali, cat si la cei straini, respectiv la investitorii majoritari si la cei minoritari - Ioana Petrescu, ministrul Finantelor Publice

Finantele anunta ca proiectul de act normativ vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

Citeste si:
Titluri de stat: Cum le poti cumpara si care este alternativa
Titluri de stat: Cum le poti...
  • facilitarea accesului la piata de capital romaneasca;
  • respectarea drepturilor fundamentale ale investitorilor, cum ar fi dreptul de vot sau dreptul la dividende;
  • guvernanta corporativa a emitentilor si transparenta acestora, inclusiv raportarea informatiilor relevante pentru participantii la piata;
  • simplificarea regimului ofertelor publice si al listarilor de actiuni si obligatiuni;
  • cresterea pragului de detinere a actiunilor emise de operatorii de piata si eliminarea pragurilor de detinere a actiunilor emise de Societatile de Investitii Financiare (S.I.F.) in scopul imbunatatirii acestor entitati si cu efecte pozitive pentru piata de capital locala;
  • eliminarea din cadrul actelor constitutive ale S.I.F. si ale operatorilor de piata a unor prevederi restrictive referitoare la conditiile de intrunire a cvorumului si de adoptare a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, care fac dificila desfasurarea acestora. In acelasi timp, se urmareste cresterea bazei de investitori institutionali din Romania, si motivarea populatiei sa investeasca direct sau indirect in instrumente financiare listate.

Pragul de detinere in cadrul BVB va fi marit la 20%

In acelasi timp, sunt urmarite cresterea bazei de investitori institutionali din Romania, precum si motivarea investitiilor in instrumente financiare listate.
Astfel, potrivit proiectului de lege, niciun actionar al unui operator de piata nu va putea detine, direct sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot. Orice achizitie de actiuni ale operatorului de piata, care conduce la o detinere mai mare sau egala cu 5%, 10%, 15%, respectiv cel mult egala cu 20% din totalul drepturilor de vot, va fi notificata operatorului de piata in termenul stabilit prin reglementarile A.S.F. si supusa in prealabil aprobarii A.S.F. De asemenea, orice instrainare de actiuni ale operatorului de piata care va conduce la scaderea sub pragurile de detinere de 5%, 10%, 15%, respectiv 20% din totalul drepturilor de vot, va fi notificata operatorului de piata si A.S.F., in termenul prevazut de reglementarile emise de A.S.F.

In cazul in care aceste cerinte nu vor fi respectate, dreptul de vot aferent actiunilor detinute cu nerespectarea prevederilor legale este suspendat de drept.

Facilitati pentru investitorii straini in Romania

De asemenea, in vederea crearii unui sistem uniform privind documentele necesare dreptului de vot de catre actionarii rezidenti si nerezidenti, este desemnat un organism centralizat – Depozitarul Central, conform proiectului de lege – care poate emite actele necesare dovedirii identitatii si calitatii de reprezentant legal. Depozitarul Central va fi organismul centralizat care va avea rol si in distribuirea dividendelor.

Proiectul de act normativ include, totodata, o serie de modificari care au scopul de a simplifica regimul ofertelor publice si al listarilor de actiuni si obligatiuni, precum si de a creste transparenta tranzactiilor pe piata de capital.

Citeste si:
Atentie la lege! Cele mai mari amenzi pe care le risca un angajator
Atentie la lege! Cele mai...

Un alt element de noutate al proiectului de act normativ vizeaza flexibilizarea regimului in cazul majorarilor de capital, in vederea stimularii emisiunii de instrumente financiare convertibile/cu drept de subscriere de actiuni. Astfel, in cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar sau in natura, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 3/4 din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 75% din drepturile de vot prezente sau reprezentate.

O alta modificare este menita sa faciliteze posibilitatea actionarilor straini de a-si exercita drepturile in cadrul AGA, in aceleasi conditii ca si actionarii romani. Astfel, reprezentarea actionarilor in AGA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala, acordata pentru o singura adunare generala a actionarilor si cuprinzand instructiuni specifice de vot din partea actionarului, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi, conform reglementarilor A.S.F. In situatiile expres prevazute prin reglementarile emise de A.S.F., reprezentarea actionarilor in AGA se va putea face si pe baza unei imputerniciri generale depuse la emitent in termenul si in conditiile prevazute de lege. Proiectul de act normativ introduce si reglementari privind simplificarea procedurilor de vot prin corespondenta si a votului electronic.

In scopul cresterii bazei de investitori institutionali din Romania si cresterii motivarii in instrumente financiare listate, noul proiect de act normativ mai mentioneaza faptul ca orice persoana poate dobandi cu orice titlu sau poate detine, singura ori impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, actiuni emise de catre societatile de investitii financiare (S.I.F.) rezultate din transformarea fondurilor proprietatii private, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu cele ale actelor constitutive ale respectivelor S.I.F.

Proiectul de lege propune, de asemenea, reducerea termenului de plata a dividendelor la maximum 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii AGA de stabilire a dividendelor, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere. Aceste termen este valabil pentru cazul in care AGA nu stabileste un alt termen in acest sens, cu respectarea conditiilor legale. Propunerea este facuta pentru eficientizarea procesului de plata a dividendelor.

Citeste si:
Ponta: Nu ne vom opune anticipatelor, dar nici nu vom ajuta
Ponta: Nu ne vom opune...

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital va fi suspus dezbaterii publice. Proiectul de lege va fi inaintat spre analiza si avizare Guvernului, iar ulterior, spre dezbatere si aprobare Parlamentului.


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Piete de capital »
Ascultă primul podcast de FinTech și digital banking din piață.

Citeste si
OUG pe sanatate nu are avizul Consiliului Legislativ. Nu poate intra in vigoare
Setari Cookie-uri