Potrivit indicelui de vulnerabilitate la lichiditate, Letonia si Islanda sunt, in prezent, cele mai expuse economii la astfel de riscuri, urmate de Bulgaria, Turcia si Romania. Indicele este o media neponderata a calificativelor primite de 15 state in functie de cinci variabile, care sunt considerate relevante pentru masurarea riscurilor financiare externe.

Letonia este cea mai vulnerabila dintre statele incluse in indice, cu 1,3 puncte, urmata de Islanda, cu 1,2 puncte, Bulgaria, cu un punct, Turcia cu 0,8 si Romania cu 0,7 puncte. Rusia este cea mai putin vulnerabila dintre cele 15 state luate in calcul, cu -2 puncte. Egiptul, Ucraina si Cehia sunt, de asemenea, printre statele cel mai putin expuse la schimbarea atitudinii investitorilor.

La calcularea indicelui, S&P ia in considerare mai multi indicatori considerati relevanti pentru aparitia unor crize in sectorul de creditare, cum ar fi datoria nationala ca pondere din Produsul Intern Brut, datoria externa bruta necesara raportata la contul curent, ponderea deficitului de cont curent finantata prin investitii straine directe sau aprecierea monedei nationale in termeni reali in 2007, raportata la media anilor '90.

Indicele Vulnerabilitatii permite formarea unei perspective de moment asupra pietei, datele utilizate referindu-se doar la anul 2007.