"Organizarea adunarii generale a Fondului Proprietatea a schimbat in mod benefic functionarea Fondului. Actionarii au participat in mod activ la adunare. In urma votului actionarilor, consiliul de supraveghere al Fondului va ramane acelasi, actionarii au respins numirea lui Gabriel Grozavescu in consiliul de supraveghere al Fondului", a declarat, citat de Newsin, presedintele Fondului Proprietatea, Alexandru Paunescu.

In urma adunarii generale ordinare (AGOA), actionarii au aprobat situatia financiara anuala incheiata la data de 31 decembrie 2006, pe baza raportului consiliului de supraveghere si a raportului auditorului financiar pentru anul 2006 (KPMG Euro Romania), repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2006 - valoarea dividendului brut fiind de 0,002533334 lei/actiune si descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de supraveghere al societatii pentru anul 2006.

De asemenea, actionarii au aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2007, numirea membrilor organelor de conducere si administrare si aprobarea remuneratiei membrilor acestora, numirea companiei Deloitte Romania ca auditor financiar, pe o perioada de trei ani, in locul companiei KPMG Euro Romania.

In urma votului de ieri, Fondul Proprietatea va avea o conducere dualista, formata din consiliul de supraveghere si un directorat. Consiliul de supraveghere este mandatat sa numeasca, in perioada urmatoare, trei directori, care vor asigura efectiv conducerea Fondului.

In cadrul AGOA, s-a mai stabilit data de 11 octombrie 2007 ca data de inregistrare, in conformitate cu legea nr.297/2004 (Art. 238 (1): Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor).

Citeste si:

Persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor la data de 11 octombrie vor beneficia de dividende.

La adunarea generala a actionarilor au fost prezenti 24 din cei 2457 de actionari care aveau dreptul sa participe astazi la AGA. Conform estimarilor initiale ale fondului, acesta va avea aprox 200.000 actionari.
Actionarii au mai hotarat imputernicirea presedintelui consiliului de supraveghere al Fondului pentru a semna, in numele actionarilor, hotararile adunarii si pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului (ORC).

In prima parte a intrunirii de marti a actionarilor Fondului Proprietatea, s-au mai aprobat situatia patrimoniului Fondului la 30 iunie 2007, capitalul social, structura actiunilor din portofoliul fondului, ratificarea deciziei de deschidere a unui punct de lucru la Bucharest Financial Plaza si inchiderea celorlalte puncte de lucru, precum si aprobarea datei de inregistrare la 11 octombrie 2007.
Urmatoarea AGA a Fondului Proprietatea va avea loc anul viitor, pana la 31 mai.

Paunescu a mai spus, pentru NewsIn, ca administratorul fondului va fi ales cel mai devreme in februarie martie 2008 de catre Ministerul Economiei si Finantelor si isi va intra in atributii in cel mult o luna dupa selectie.