Rambursarea imprumutului se fac in 70 de rate trimestriale calculate ca media intre rata ROBID si ROBOR in ultimele trei luni plus o prima de 0,1%, scadenta avand loc in luna mai 2026.

Emisiunea se va tranzactiona pe la categoria titlurilor de credit sub simbolul TIM26D.

In prezent, pe piata reglementata a Bursei de la Bucuresti se mai tranzactioneaza inca trei transe de obligatiuni emise de primaria Timisoara in iulie, decembrie 2007 si una in octombrie 2008, cu o valoare cumulata de 90 milioane lei si cu simbolurile TIM26A, TIM26B, TIM26C.