Ea a precizat ca Fondul vrea sa acorde dividende in valoare de 2 bani (0,02 lei) pe titlu din profitul aferent anului 2008, valoare tripla fata de dividendele platite din profitul pe 2007.

Distribuirea de dividende este conditionata, insa, de acceptul actionarilor de a reduce capitalul social al Fondului si schimbarea politicii contabile, prin adoptarea celei impuse de Ordinul CNVM, care prevede ca pierderile din scaderea valorii participatiilor din portofoliu sa fie reflectate in capitalurile proprii si nu in contul de profit si pierdere.

Propunerea Fondului va fi discutata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de la sfarsitul lunii aprilie.

Fondul va propune actionarilor, la aceeasi sedinta a actionarilor, reducerea cu 24% a capitalului social prin scaderea valorii nominale a actiunii pana la 0,76 lei, de la 1 leu, pentru a putea distribui actionarilor dividende din profitul anului trecut.

Scaderea valorii activelor Fondului, in urma deprecierii participatiilor de pe Bursa, face imposibila distribuirea de dividende, in conditiile legii, fara o reducere a capitalului.

Fondul Proprietatea are in portofoliu actiuni la 88 de companii, majoritatea din domeniul energetic.