De asemenea, compania se asteapta sa obtina o cifra de afaceri neta de 25,47 milioane lei in 2009, venituri de 28,7 milioane lei si cheltuieli de 26,6 milioane lei.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, s-a aprobat plafonul pentru creditele pe termen scurt de 6 milioane lei pentru finantarea partiala a stocurilor de materii prime si a activitatii de productie pentru anul curent si 2010.

Totodata, actionarii au fost de acord cu rascumpararea a 2,155 milioane de actiuni, ce reprezinta 10% din capitalul social.

Pretul minim de rascumparare este de 0,12 lei / actiune iar pretul maxim este de 2,5 lei/actiune. Actiunile vor fi distribuite gratuit salariatilor si directorilor executivi prin programe de optiuni pe actiuni intr-o perioada ce nu va depasi 12 luni de la data dobandirii.