Consiliul de administratie a Fondului a hotarat majorarea bazei de calcul pentru contributiile anuale de la 0,048%, la 0,52%, in urma interventiei Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM).

Pentru societatile de servicii de investitii financiare si intermediarii institutii de credit, baza de calcul este formata din veniturile obtinute din comisioanele aferente tranzactiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzactionare, precum si de veniturile obtinute din activitatile de custodie si administrare de instrumente financiare desfasurate de catre acestia.

Pentru societatile de administrare a investitiilor, baza de calcul este reprezentata de veniturile obtinute din administrarea portofoliilor individuale de investitii, excluzând veniturile obtinute din administrarea fondurilor de pensii.

Scopul Fondul este de a compensa investitorii in situatia incapacitatii societatilor de servicii de investitii financiare de a returna fonduri banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau care apartin investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

Fondul compenseaza, in mod egal si nediscriminatoriu, investitorii, cu exceptia celor institutionali si profesionali, in limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al presedintelui CNVM.