In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ai BRM s-a aprobat participarea la capitalul social unei societati de servicii de investitii financiare (SSIF) pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate.

Pentru perioada urmatoare, Bursa vrea sa dezvolte tranzactiile cu produse derivate pe marfuri, cu prioritate, intr-o prima faza, pe produse petroliere, energie electrica, metale si cereale.

La finalul anului trecut, BRM studia oportunitatea lansarii tranzactiilor cu emisii de dioxid de carbon in urmatorul an, iar in luna aprilie, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a stabilit ca certificatele de emisii de gaze cu efect de sera (CO2) sunt valori mobiliare si sunt incidente prevederilor aplicabile legislatiei pietei de capital din Romania.

Pe Piata la disponibil a Bursei Romane de Marfuri se tranzactioneaza marfuri fungibile, standardizate, cotate la bursa de marfuri, in cele 9 ringuri: produse petroliere, energie electrica, gaze naturale, carbune, marfuri generale, materiale de constructii, legume si fructe, cereale si ringul contractelor de procesare combustibili.

In anul 2007, BRM a emis in premiera pentru piata romaneasca primele cotatii la produse petroliere. Pe Piata licitatiilor se deruleaza proceduri de achizitii, vanzari, inchirieri si concesiuni, BRM fiind cel mai important consultant in domeniul achizitiilor publice de produse, servicii si lucrari pentru orice tip de autoritate contractanta.