Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat eliminarea pragului minim la comisionul perceput pentru serviciile de compensare si decontare a tranzactiilor pe baza neta, atat pentru actiuni si drepturi, cat si pentru instrumente cu venit fix.

De asemenea, politica de reducere a tarifelor si comisioanelor se va continua si in acest an.

Pentru acest an, Depozitarul vrea sa dezvolte cadrul post-tranzactionare necesar pentru operationalizarea platformei regionale Multilateral Trading Facility (MTF) a Bursei de Valori Bucuresti,

Totodata, Depozitarul va analiza si adopta cele mai eficiente structuri de conturi, in functie de standardele europene si de stadiul de pregatire a participantilor la piata BVB sau imbunatatirea managementului riscului si intarirea masurilor de securitate privind protejarea detinerilor de instrumente financiare.

De asemenea, in planul de afaceri a fost prevazuta extinderea modelului complex de imprumut de instrumente financiare (cu administrare de garantii) la nivelul tuturor instrumentelor financiare si tuturor participantilor, care reprezinta premisa pentru dezvoltarea de noi mecanisme si tehnici de tranzactionare la BVB, precum si analiza oportunitatii implementarii unui nou sistem de gestionare a garantiilor, in contextul noului model de imprumut de instrumente financiare si a adoptarii unei noi structuri de conturi.

Depozitarul Central si-a mai propus initierea unor proiecte pentru dezvoltarea de noi facilitati pentru participanti, similare cu cele oferite de cei mai dezvoltati depozitari centrali din Uniunea Europeana, coroborata cu proiecte pentru dezvoltarea de noi servicii pentru companiile cu care Depozitarul Central are contract de registru si, in special, cu cele admise la cota BVB, cum ar fi: servicii de plata a dividendelor, servicii privind actiuni corporative voluntare, servicii informationale (comunicari actionariat, rapoarte si statistici).

Tot in planul de afaceri au mai fost incluse finalizarea analizei oportunitatii autorizarii Depozitarului Central, ca institutie de credit cu scop limitat, prin care Depozitarul Central ar putea fi intr-o pozitie competitiva egala cu ceilalti depozitari centrali din Europa si participarea activa, alaturi de BVB, la initiativele europene si la proiectele initiate de Banca Centrala Europeana si Comisia Europeana.

“Obiectivele stabilite prin planul de afaceri pentru anul 2009 sunt subordonate viziunii Depozitarului Central de a deveni centru regional pentru activitatea de depozitare si decontare sud-est europeana, asigurand in acelasi timp cele mai bune conditii pentru cresterea volumelor de tranzactionare, in sinergie cu Bursa de Valori Bucuresti”, a declarat Adriana Tanasoiu, director general al Depozitarului Central.