Conform proiectului de dispunere de masuri o persoana fizica nu va putea fi membru in consiliile a mai mult de doua entitati autorizate de CNVM.

In proiect se mai doreste ca membrii din conducerea operatorilor de piata sau a sistemelor de tranzactionare sa nu mai poata fi membri in consiliile de administratie sau conducatori ai unui depozitar central, case de compensare sau a Fondului de Compensare a Investitorilor.

Totodata, atat membrii din conducerile operatorilor de piata sau ai depozitarilor centrali nu vor putea intra in conducerea societatilor listate pe pietele reglementate de respectivul operator si a societatilor care au incheiat contract de registru cu depozitarul central.

Prevederile acestei dispuneri de masuri se vor aplica si sotilor/sotiilor, respectiv a rudelor pana la gradul al doilea inclusiv ai membrilor consiliilor de administratie ale operatorilor de piata, operatorilor de sistem, depozitarilor centrali, caselor de compensare si a Fondului de Compensare al Investitorilor.

Daca va fi adoptat acest proiect, entitatile reglemntate de CNVM vor trebui sa se incadreze in aceste prevederi la urmatoarea adunare generala.

Amendamentele pe baza acestui proiect pot fi transmise Comisiei pana in 7 octombrie.