Emisiunea va avea scadenta in mai 2026, iar plata cuponului egal cu media ratelor BUBID si BUBOR la sase luni plus o prima de 1,5% se va realiza trimestrial.

Numarul de obligatiuni oferite investitorilor este de 40.000 cu o valoare nominala de 100 lei/instrument.

Pe piata obligatiunilor municipale se tranzactioneaza 26 de emisiuni.