“Aprobarea initierii procesului de divizare simetrica sau asimetrica a societatii prin transferarea unei parti din patrimoniul acesteia, in speta intre portofoliul bursier sau doar o parte din acesta catre o societate noua care va fi denumita generic Mety Invest”, se arata in documentul remis pietei Rasdaq.

De asemenea, se mai solicita stabilirea datei de referinta a situatiilor financiare ale societatii care va fi luata in consideratie in vederea divizarii, precum si numirea unui evaluator independent care va realiza evaluarea activelor si pasivelor societatii. Actionarii minoritari cere numirea un expert independent in vederea certificarii procedurii de divizare si intocmirii unui raport scris catre actionarii societatii.

Totodata, minoritarii vor sa se convoace o adunare generala a actionarilor pentru alegerea membrilor consiliului de administratie al societatii prin metoda votului cumulativ.

Mecanica Rotes are un capital social de 46,68 milioane lei, impartit in 46,68 milioane actiuni cu o valoare nominala de 1 leu. Principalii actionari sunt Amirastar Trading Galati, cu o detinere de 30,4%, Amicosottis Galati, cu 22,79%, Redont, cu o participatie de 20,02%, si Constanda Simion, cu 10,66%.

Capitalizarea companiei este de 3,73 milioane lei (0,89 mil. euro), conform ultimei cotatii de 0,08 lei/actiune.