Riscul de rata a dobanzii se refera la variatia valorii de piata a instrumentelor cu venit fix, ca urmare a oscilatiei ratelor de dobanda de piata.

Intre rata dobanzii de piata si pretul unui instrument cu venit fix exista o relatie inversa, in sensul ca o crestere a randamentului conduce la o diminuare a pretului instrumentului.

“De exemplu, o obligatiune cu un cupon fix de 8% pe an va suferi o scadere a pretului de piata al acesteia daca rata dobanzii de piata creste la 9%, dupa cum va inregistra o crestere a pretului de piata daca rata dobanzii coboara la 7% pe an”, afirma reprezentantii AAF.

Aceasta corelatie inversa poate fi explicata prin comportamentul investitorilor, care intr-un context unei dobanzi anuale de 7% vor gasi mai atractiva o obligatiune cu un cupon de 8% si vor cumpara acest instrument, iar cererea astfel creata va conduce la cresterea pretului.

Unul dintre cei mai relevanti indicatori utilizati pentru cuantificarea riscului de rata a dobanzii este indicatorul “Modified duration”.

“Modified duration” estimeaza modificarea procentuala a pretului unui instrument cu venit fix, ca urmare a modificarii cu 1% a randamentului de piata solicitat pentru acesta.

Valoarea indicatorului “Modified duration” este pozitiv corelata cu maturitatea instrumentului. Cu cat maturitatea unui instrument este mai mare cu atat impactul modificarii dobanzilor de piata asupra pretului obligatiunilor este mai ridicat.

Spre deosebire de obligatiunile cu cupon fix, cele cu rata de dobanda flotanta (revizuibila periodic in functie de evolutia dobanzilor interbancare) prezinta un risc de dobanda mult mai redus, avand in vedere ca remunerarea acestora se modifica in acord cu conditiile pietei.

Valoarea indicatorului “Modified duration” pentru un portofoliu de instrumente cu venit fix reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii portofoliului ca urmare a schimbarii cu 1% a randamentelor tuturor instrumentelor cu venit fix, care fac parte din structura acelui portofoliu.

Spre exemplu, in cazul in care un fond are o valoare a indicatorului Modified duration de 1, o crestere a randamentelor de piata cu 0,5% pentru toate instrumentele din fond, ar determina o diminuare a valorii unitatii de fond de aproximativ 0,5%.

Modificarile ratelor de dobanda se reflecta imediat in valoarea unitatii de fond, doar in cazul in care titlurile din portfoliu sunt evaluate prin metoda marcarii la piata si daca acestea sunt lichide. In cazul in care titlurile din portofoliu se evalueaza folosind metoda amortizarii, asa cum se intampla in cazul majoritatii fondurilor monetare si de obligatiuni din Romania, efectele modificarilor ratelor de dobanda asupra valorii unitatii de fond se reflecta doar la momentul vanzarii titlurilor, cand se inregistreaza diferenta dintre pretul folosit in evaluare si cel de piata.

In consecinta, legatura dintre evolutia dobanzilor de piata si valorile unitatilor de fond din categoria organismelor de plasament monetare si in obligatiuni este relativ slaba in piata din Romania.

Introducerea indicatorului “Modified duration” este insa utila in piata investitiilor administrate din Romania, chiar daca nu ajuta la cuantificarea cu acuratete a riscului de dobanda pe care il suporta investitorii ce plaseaza in fondurile ce investesc in instrumente purtatoare de dobanda.

“In consecinta, publicarea incepand cu luna decemberie 2009 a Modified duration care va conduce la o reclasificare a fondurilor monetare si de obligatiuni in functie de acest indicator, contribuie la cresterea transparentei, asigura un coeficient de comparabilitate sporit si imbunatatirea comunicarii catre publicul investitor”, explica AAF.

Pentru industria fondurilor, aceasta etapa reprezinta o evolutie fireasca in sensul in care dupa publicarea incepand cu anul 2007 a indicatorului VaR ca masura a riscului asociat fondurilor diversificate si de actiuni, se ofera investitorilor un nou indicator si implicit posibilitatea ca investitorii sa poata intelege mai bine performantele fondurilor si riscurile asumate de portofoliile in care investesc.