Emisiunea scadenta in martie 2028 va oferi investitorilor 40.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 100 lei/instrument.

Dobanda se va plati semestrial, iar valoarea va fi calculata ca media dintre ratele ROBID si ROBOR la sase luni plus o prima de risc de 1,5%.

Pe piata obligatiunilor de la BVB sunt tranzactionate 31 de bonduri municipale.