Astfel, Comisia a decis ca majoritatea administratorilor unui operator de piata nu pot fi membri in consiliul de administratie sau conducatori ai unui depozitar central, ai unei case de compensare sau ai Fondului de Compensare a Investitorilor.

De asemenea, persoanele care sunt membrii in consiliul de administratie al unui intermediar pot detine concomitent calitatea de administrator la cel mult alte doua entitati autorizate de catre CNVM.

Totodata, operatorii de piata vor trebui sa ia masurile necesare astfel incat actele constitutive proprii sa contina dispozitii privind evitarea conflictului de interese, in cazul in care un membru al consiliului de administratie este concomitent si administrator al altor entitati autorizate de Comisie.

"Entitatile autorizate de CNVM au obligatia sa elimine din actele constitutive si, dupa caz, din regulamentele de organizare si functionare dispozitiile care prevad atribuirea de drept a unui loc in consiliul de administratie pentru un anumit actionar sau pentru o anumita entitate si orice dispozitii similare acestora", mai indica documentul CNVM.

La finalul lunii octombrie 2009, arbitrul pietei a decis ca entitatile supravegheate nu pot angaja sau colabora cu persoane carora li s-a interzis sa activeze pe piata de capital.