Fondul BRD Euro Fond va putea detine pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia. Organismul de plasament trebuie sa investeasca in cel putin 6 emisiuni diferite de actiuni si din piata monetara, cu maxim 30% din activele totale in fiecare instrument.

Pe de alta parte, BRD Index Europa Regional va investi in actiuni si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului.

Fondurile vor putea investi in organisme de plasament si depozite din state nemembre, numai daca arbitrul pietei de capital va elabora o evaluare prealabila pentru a constata daca legislatia tarii respective corespunde legilor in vigoare ale pietei de capital din Romania.

BRD Asset Management detinea active totale de 365,3 milioane lei in februarie si administreaza patru fonduri deschise de investitii.