Prin Decizia CNVM cu nr. 904/13.07.2010, s-a hotarat majorarea capitalului social al S.C. Bursa Monetar Financiara si de Marfuri SA Sibiu cu suma de 1.076.320 lei, prin incorporarea rezervelor constituite din profitul anului 2009, altele decat rezervele legale, si emisiunea unui numar de 1.076.320 actiuni noi cu valoare nominala de 1 leu/ actiune, fiind alocate gratuit actionarilor existenti in evidentele societatii la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor SC BMFM SA, proportional cu detinerile avute de acestia.

La finalul lunii iunie, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat modificarea autorizatiei de functionare a Depozitarului Sibex, dupa majorarea capitalului social de la 12 milioane lei la 12,96 milioane lei (3,07 mil. euro).