BVB doreste mandatarea noului Consiliul de Administratie al Depozitarului sa intocmeasca si sa prezinta in adunarea general un studiu de impact privind tranzactiile OTC pe piata de capital din Romania. De asemenea, noul Consiliul va prezenta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) cadrul general al tranzactiilor OTC.

Totodata, Bursa solicita aprobarea suspendarii hotaririlor luate de administratori in 20 septembrie pana la data aprobarii studiului de impact de catre noul Consiliul si dupa ce CNVM va oferi un raspuns favorabil asupra cadrului general al tranzactiilor OTC.

OTC-ul Depozitarului Central: Mecanism util sau lovitura pentru Bursa?