De asemenea, in cadru adunarii se va dezbate schimbarea duratei exercitiului financiar al societatii de la un an calendaristic la 1 octombrie anul curent pana la 30 septembrie anul viitor pentru sincronizarea cu cel al actionarului majoritar LLI Euromills GmbH din Austria.

Pe ordinea de zi se mai afla si propunerea extinderii Consiliului de Supraveghere cu inca doi membrii.

Titan are un capital social de 40,84 milioane lei, impartit in 408,48 milioane de actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei, iar principalul actionar este LLI Euromills, cu o detinere de 97,58%.

Capitalizarea bursiera este de 130,3 milioane lei (30,5 mil. euro), conform ultimului pret de 0,319 lei/actiune.