Boromir Pan va fi societatea absorbata, impreuna cu Eurostar Invest SRL.

Actionarii SPCU au aprobat si majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu suma de 126.928 lei, prin emisiunea unui numar de 1,27 milioane de acituni cu o valoare nominala de 0,1 lei. Totodata, detinerea Euroinvest de 11,92 milioane de actiuni va fi anulata, iar capitalul SPCU va fi redus cu suma de 1,19 milioane lei.

Astfel, Boromir Prod va avea un capital social de 23,3 milioane lei, impartit in 233,06 milioane de actiuni, iar cel mai mare actionar va fi Boromir Ind cu o detinere de 67,56%.