Aceste modificari ale pasului de pret au avut in vedere necesitatea imbunanatirii cerintelor de lichiditate, concretizata printr-un nivel redus al pasului de pret raportat la pret. De asemenea, s-a urmarit si practica utilizata de o serie de burse europene, prin adoptarea unor standarde promovate la nivelul Federatiei Europene a Burselor de Valori (FESE).

Modificarile BVB vizeaza redefinirea nivelului maxim al pasului de pret in raport cu pretul de inchidere / referinta, in vederea asigurarii unor premise de lichiditate si de eficienta a tranzactionarii, in sensul reducerii nivelului maxim procentual existent de la 1% la 0,1%.