Conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 6 septembrie 2010, programul are ca obiectiv rascumpararea unui numar maxim de 1.375.759.258 actiuni, ce pot fi dobandite la o valoare de minim 0,2 lei/actiune si maxim 1,5 lei/actiune.

Programul de rascumparare a actiunilor se va derula in perioada 25 ianuarie – 1 martie. Valoarea nominala a tuturor actiunilor proprii dobandite de Fond in acest mod nu poate depasi 10% din capitalul social subscris iar fiecare tranzactie poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate.

Plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil disponibil sau din alte rezerve ale FP, inscrise in ultima situatie anuala statutara audiata, cu exceptia rezervelor legale.