Ceilalti marker-makeri pe titlurile FP sunt Wood & Company Financial Services si Unicredit CAIB Securities.

De asemenea, consiliul a mai aprobat tranzactionarea contractului FP Futures prin intermediul market makerilor precum si a parametrilor specifici cu privire la obligatiile pe acest contract.

CB a aprobat si admiterea la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB, Sectorul Titluri de Capital-Categoria 1 actiuni, a actiunilor emise de Concefa Sibiu, cu derogare de la cerinta alternativa de admitere privitoare la valoarea capitalurilor proprii din ultimul exercitiu financiar, respectiv capitalizarea anticipata, de cel putin echivalentul in lei a 30 mil. euro.

Si obligatiunile municipale emise de Consiliul Judetean Bihor au primit acordul CB, care a actualizat si prevederile Codului BVB cu privire la tranzactiile Deal. Aceste modificari vor intra in vigoare dupa aprobarea de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.