"Proiectul de act normativ propus vizeaza, in principal, asigurarea cadrului normativ pentru contractarea unui credit in conditii de creditare avantajoase, cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, de catre asociatiile proprietari/ persoane fizice, pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica la blocurile de locuinte dar si la cladirile unifamiliale, construite si receptionate pana la sfarsitul anului 2000, care nu necesita executarea unor lucrari de consolidare ale sistemului structural", se arata in comunicatul citat.

Finantarea executarii lucrarilor de reabilitare termica se va realiza atat din surse proprii ale beneficiarilor, reprezentand minimum 10% din valoarea lucrarilor, cat si din credite bancare contractate de beneficiari si garantate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. in numele si in contul statului, reprezentand maximum 90% din valoarea lucrarilor.

In mod exceptional, autoritatile administratiei publice locale, la solicitarea asociatiilor de proprietari, pot finanta, din fondurile aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite, in cuantum de maximum 30% din valoarea prevazuta in devizul general, executarea lucrarilor de interventie. In aceasta valoare pot fi incluse cuantumul de minimum 10% al proprietarilor si costurile elaborarii documentatiilor.

Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata este de maximum 5 ani.