1. Cu privire la art. 4. Beneficiari eligibili: propunem eliminarea distinctiei intre beneficiarii din fondurile de la bugetul de stat si beneficiarii din fonduri europene. Alocarea intre regiunile de dezvoltare si, implicit, intre sursa de finantare (buget de stat/fonduri europene) trebuie facuta de catre administrator (MMACA), avand in vedere criteriile de eligibilitate stabilite prin O.U.G. nr. 10/2017. Formularea de la nivelul alin. 3 din art. 4 este neclara si poate induce in eroare aplicantii (acestia pot considera ca regiunea Bucuresti-Ilfov nu este eligibila);

2. Cu privire la art. 5. Cheltuieli eligibile: propunem stabilirea doar a unor cheltuieli neeligibile in cadrul programului, in vederea cresterii atractivitatii acestuia pentru viitorii intreprinzatori;

3. Cu privire la art. 6. Etapele implementarii programului: solicitam definirea clara a conceptului de „cerere de plata”. Cu alte cuvinte, care este mecanismul de plata de care beneficiaza intreprinderile ce urmeaza a fi infiintate (plata/avans, rambursare)? In cazul in care mecanismul de plata stabilit in acest moment nu prevede acordarea unor sume in avans, solicitam includerea acestei posibilitati de finantare (de realizare a platilor) in program, in temeiul art. 52, alin. 8 din Legea Finantelor Publice (500/2002);

4. Cu privire la art. 6. Etapele implementarii programului: solicitam clarificarea modalitatii in care urmeaza a fi desfasurata evaluarea aplicatiilor depuse in cadrul platformei din site-ul www.aippimm.ro. Reamintim faptul ca, in conformitate cu programul de guvernare 2017-2020, evaluarea pentru fiecare aplicatie depusa in cadrul programului vizat trebuie realizata intr-o zi. Sistemul actual de evaluare nu evidentiaza acest termen;

Citeste si:

5. Cu privire la art. 6. Etapele implementarii programului: Va rugam sa definiti durata de implementare a proiectelor ce urmeaza a fi finantate si sa prezentati calendarul de implementare a tuturor fazelor programului: perioada de aplicare, perioada de contractare si perioada de implementare a programului. In acest sens, propunem o durata de implementare a proiectelor de maximum 12 luni.

6. Cu privire la anexa la normele metodologiei (grila de evaluare tehnica):

a. propunem eliminarea din grila de evaluare tehnica a criteriilor de eligibilitate, asa cum au fost ele definite prin O.U.G. nr. 10/2017. Facem referire la punctarea cu 15 puncte a proiectelor ce vizeaza infiintarea a 2 locuri de munca, cerinta ce este definita drept un criteriu de eligibilitate pentru proiectele depuse in acest program;
b. propunem eliminarea din cadrul sau a criteriilor ce puncteaza lipsa unei actiuni, respectiv punctarea cu 5 puncte a faptului ca administratorul/asociatul nu va urma cursuri pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale/de managemenet de proiect;
c. suplimentar, in vederea stabilirii unor premise corespunzatoare pentru selectarea unor afaceri viabile, propunem includerea in lista criteriilor de evaluare urmatoarele criterii:
i. calitatea planului de afaceri depus (criterii referitoare la: nivelul de justificare a cheltuielilor bugetate, caracterul inovativ al afacerii, acreditarea sistemului de management);
ii. nivelul previzionat/asumat al cifrei de afaceri nete pentru anul fiscal urmator ultimei plati, raportat la asistenta financiara nerambursabila;