De ce acte ai nevoie pentru un start-up?

Pentru a deschide o afacere, pe langa o idee stralucita de business si bani de investit, un viitor antreprenor are nevoie si de acte. Oficiul National al Registrului Comertului pune la dispozitia celor interesati sa inceapa un business lista cu documentele necesare pentru inregistrarea si autorizarea comerciantilor.
Cat costa aceasta “afacere”? La un calcul sumar – pana in 2.000 lei. Tarifele cresc insa daca se apeleaza la serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului, cu circa 22 lei/ora, sau scad, daca viitorul antreprenor este student.

Asadar, de ce acte ai nevoie pentru a-ti deschide o societate comerciala?

In primul rand, de o cerere de inregistrare pe care o poti gasi la sediul Oficiului National al Registrului Comertului din Bucuresti sau la alte Oficii ale Registrului Comertului din tara. De asemenea, acest document, precum si altele de care vei mai avea nevoie, le poti descarca de pe pagina oficiala de Internet a ONRC.

Revenind la cererea de inregistrare, ea reprezinta un document care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional si a punctelor de lucru, la alegerea solicitantului, care poate fi: extras de carte funciara in termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, in original; contract de vanzare cumparare; contract de donatie in forma autentica; certificat de mostenitor; act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii; hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul; hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune; proces-verbal de receptie a constructiei; act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite; contract de schimb, contract de inchiriere (inregistrat la administratia finantelor publice pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice), contract de subinchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de usufruct; certificat de rol fiscal/rol agricol, in original, in termen de valabilitate; declaratie de luare in spatiu, in original, sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, dupa fiecare caz in parte.

Apoi, ai nevoie de dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original). Documentele privind pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia, certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale), atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate; atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, precum si orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Un alt act necesar pentru a te inregistra la Registrul Comertului este o copie a cartii de identitate sau a pasaportului.

De ce documente mai ai nevoie:

- acte care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata sau copie certificata de parte);

- daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

- specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);

- informatiile din cazierul fiscal (se obtin de catre ORCT);

- declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;

- daca este cazul:

1. precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.);

2. declaratia privind patrimoniul de afectatiune, in original, si documentele care atesta efectuarea varsamintelor sau calitatea de proprietar, dupa caz (copii certificate de parte);

3. documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);

4. documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);

- in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).

- dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.


Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Start Up »Setari Cookie-uri