"Adoptarea unei legi a turismului era necesara in contextul in care domeniul era reglementat printr-o serie de acte normative de diverse ranguri, cu prevederi uneori diferite. Legea va asigura stabilitatea cadrului institutional cu rol si atributii principale in elaborarea strategiilor si programelor in domeniul turismului, precum si fluenta in derularea masurilor, programelor si proiectelor de dezvoltare pe termen mediu si lung in turism", se arata in comunicatul transmis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

In plus, legea clarifica responsabilitatile autoritatilor publice centrale si ale celor locale implicate in acest domeniu, precum si unele cerinte obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turistilor. Legea aduce prevederi distincte referitoare la turismul de litoral, parcurile turistice, statiunile turistice si patrimoniul turistic.

Pentru o mai buna gestionare a domeniului, legea prevede infiintarea, de catre MDRT, a unui sistem national de colectare si interpretare a datelor si informatiilor din domeniul turismului.

Citeste si:

In acest demers se vor folosi informatiile colectate atat de la agentii economici din turism, cat si de la institutiile si organizatiile publice si private care au legatura cu activitatile turistice. Acest sistem va permite cunoasterea informatiilor relevante din industrie, pe care se vor fundamenta deciziile pe care MDRT la va lua in legatura cu turismul.

Activitatea de promovare turistica a Romaniei se va desfasura prin intermediul unei institutii publice, cu personalitate juridica, aflata in coordonarea MDRT, care urmeaza a fi infiintata prin Hotarare de Guvern. In cadrul institutiei va functiona un consiliu consultativ format din reprezentanti ai autoritatii publice centrale responsabile in domeniul turismului, ai institutiei cu rol de promovare turistica, precum si din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, ai asociatiilor profesionale, patronale si de promovare turistica.

La nivel regional se pot constitui asociatii pentru dezvoltarea si promovarea turismului, persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, care vor fi consultate la elaborarea politicilor de dezvoltare si promovare in domeniul turismului si monitorizarea acestora.