Durata contractului de achizitie publica este de trei ani de la data semnarii acestuia. Contractul va fi finantat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Regional - Axa Prioritara 5, se arata intr-un comunicat al MDRT.

Selectia operatorilor economici se va face in doua etape. Prima etapa va fi una de depunere a candidaturilor si de selectare a candidatilor calificati, prin aplicarea criteriilor prevazute in documentatia de atribuire, in care vor fi alesi minimum cinci candidati, iar cea de-a doua va fi una de evaluare din punct de vedere financiar a ofertelor care vor fi depuse de candidatii selectati in prima faza.

"Criteriul de atribuire ales pentru cea de-a doua etapa este pretul cel mai scazut, dupa ce in prima etapa s-au avut in vedere criteriile de selectie tehnico- profesionale. Ofertantii trebuie sa faca dovada unei experiente similare, prin depunerea unui proiect de marketing a carui valoare sa fie egala sau mai mare de 10 milioane de euro. Compania va pune la dispozitia MDRT un manager delegat si o echipa cu experienta in proiecte de marketing", potrivit ministerului.

Compania selectata in urma licitatiei va crea, dezvolta si implementa planurile anuale de marketing pentru brandul de turism al Romaniei si pentru produsele de turism identificate. Totodata, echipa va coordona derularea tuturor proiectelor de publicitate, din momentul organizarii licitatiilor de selectie pana in momentul incheierii proiectelor respective.